perspektywa ekspertów
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

inzynier

long-bridge-structure_443-19317450

 

 

 

 

 

Techniczno-ekonomiczne aspekty stosowania urządzeń brd oraz inżynierskich środków eliminacji zagrożeń w pasie drogowym. Wpływ wybranych rozwiązań na bezpieczeństwo użytkowników ruchu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aspektami formalno-prawnymi oraz techniczno-ekonomicznymi stosowania różnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego. Analiza technicznych rozwiązań wraz z ich stroną finansową pozwoli uczestnikom optymalnie dobierać poszczególne rozwiązania do konkretnych zastosowań na drodze.

 

 Dokumenty do pobrania: 

rezerwacja wstępna / zapytanie o termin

(*)
(*)
(*) - pola wymagane