perspektywa ekspertów
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

inzynier

long-bridge-structure_443-19317450

 

 

 

 

 

Identyfikacja i eliminowanie miejsc niebezpiecznych na drodze - w praktyce

Celem nadrzędnym szkolenia jest zwiększenie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez eliminowanie miejsc niebezpiecznych na etapach projektowania, budowy i eksploatacji dróg.  W tym celu uczestnicy zostaną zapoznani z metodami identyfikacji zagrożeń w ruchu drogowym i sposobami ich eliminowania lub ograniczania. W efekcie przedstawiciele administracji drogowej będą łatwiej mogli identyfikować i eliminować miejsca niebezpieczne na drodze, zaś projektanci i wykonawcy lepiej współpracować z administracją drogową, dzięki jednolitym standardom bezpieczeństwa.

 

Dokumenty do pobrania: 

rezerwacja wstępna / zapytanie o termin

(*)
(*)
(*) - pola wymagane