perspektywa ekspertów
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

inzynier

long-bridge-structure_443-19317450

 

 

 

 

 

Ustalanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów. Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska w procesie inwestycyjnym.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z zasadami prawidłowego określania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów oraz tworzenia poprawnej dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami, a także posługiwania się nią. Znaczenie problemu, zwłaszcza w czasach zmiennych i niespójnych przepisów, jest coraz szerzej dostrzegane, gdyż nieprawidłowości w sporządzaniu tej dokumentacji mogą coraz częściej skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami, ze wstrzymaniem prac włącznie.

Dokumenty do pobrania: 

rezerwacja wstępna / zapytanie o termin

(*)
(*)
(*) - pola wymagane