perspektywa ekspertów
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

inzynier

long-bridge-structure_443-19317450

 

 

 

 

 

Warstwy konstrukcyjne i wzmocnione podłoże nawierzchni drogowych: z kruszywa, kruszywa ze spoiwem hydraulicznym oraz gruntu stabilizowanego cementem w świetle aktualnych norm i przepisów technicznych GDDKiA

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi zapisami (oraz ich poprawną interpretacją !) dokumentów  

- Katalogów nawierzchni oraz Wytycznych technicznych WT-4:2010 i WT-5:2010. W efekcie przedstawiciele laboratoriów i firm budowlanych będą mogli projektować, prowadzić badania i prace zgodnie z obowiązującymi przepisami, a jednocześnie stosować opisane w dokumentach rozwiązania w sposób najbardziej efektywny. Natomiast przedstawiciele administracji drogowej będą mogli dokonywać zamówień (specyfikacji) oraz dokonywać kontroli i odbiorów robót w oparciu o jednoznaczne obiektywne kryteria opisane w dokumentach.

 

Dokumenty do pobrania: 

rezerwacja wstępna / zapytanie o termin

(*)
(*)
(*) - pola wymagane