perspektywa ekspertów
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

inzynier

long-bridge-structure_443-19317450

 

 

 

 

 

Nowa instrukcja odbiorowa GDDKiA: DP-T 14 z dnia 30.03.2017 r. Jak naliczać potrącenia i jak prawidłowo prowadzić roboty drogowe, aby uniknąć potrąceń

Celem szkolenia jest omówienie procedury oceny jakości robót drogowych, stosowanej na kontraktach GDDKiA od dnia 30.03.2017 r. Kluczowe znaczenie ma wyznaczanie granic dopuszczalnych odchyłek od specyfikacji na budowę lub remont drogi oraz sposobów naliczania potrąceń za odchyłki. Na przykładach liczbowych pokazane zostaną sposoby naliczania potraceń oraz ich skutki finansowe.

 

Dokumenty do pobrania: 

rezerwacja wstępna / zapytanie o termin

(*)
(*)
(*) - pola wymagane