perspektywa ekspertów
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

inzynier

long-bridge-structure_443-19317450

 

 

 

 

 

Oferta szkoleń

Drogowe roboty ziemne ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznania podłoża i odwodnienia oraz robót na gruntach słabych i wysadzinowych
ZMIANA TERMINU: Warszawa, 05-06.12.2017

Poznaj zasady rozpoznawania gruntów pod konstrukcje drogowe.

Zobacz jak radzić sobie z robotami ziemnymi na gruntach słabych i wysadzinowych.

Poznaj skuteczne metody odwonienia pasa drogowego i skarp.

Układanie i zagęszczanie mieszanek mineralno-asfaltowych
Stryków, 11.12.2017

Poznaj zasady prawidłowego układania i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Zobacz jakich błędów musisz się wystrzegać i jakie mogą powodować konsekwencje.

Ucz się się metod stosowanych przez doświadczonych praktyków.

Nowa instrukcja odbiorowa GDDKiA: DP-T 14 z dnia 30.03.2017 r. Jak naliczać potrącenia i jak prawidłowo prowadzić roboty drogowe, aby uniknąć potrąceń
Stryków, 28.02.2018

Poznaj sposoby oceny jakości robót drogowych stosowanych przez GDDKiA od dnia 30.03.2017 r.

Poznaj mechanizm naliczania potrąceń.

Zobacz ile to kosztuje.

upewnij się, jak prawidłowo prowadzić roboty drogowe, aby uniknać potrąceń.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych - Zasady, interpretacja, stosowanie - POLECAMY !
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Poznaj zapisy Katalogu oraz ich interpretację bezpośrednio od zespołu jego twórców.

Zapytaj o szczegóły, które budziły Twoje wątpliwości.

Czy wiesz jak i kiedy praktycznie stosować Katalog, a kiedy siegnąc po inne metody projektowania i budowy dróg ?

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych - Zasady, interpretacja, stosowanie, POLECAMY !
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Patronat merytoryczny nad szkoleniem objęło:

SPC_logotyp_CMYK_01

Poznaj zapisy Katalogu oraz ich interpretację bezpośrednio od zespołu jego twórców.

Zapytaj o szczegóły, które budziły Twoje wątpliwości.

Czy wiesz jak i kiedy praktycznie stosować Katalog, a kiedy siegnąc po inne metody projektowania i budowy dróg ?

Warstwy konstrukcyjne i wzmocnione podłoże nawierzchni drogowych: z kruszywa, kruszywa ze spoiwem hydraulicznym oraz gruntu stabilizowanego cementem w świetle aktualnych norm i przepisów technicznych GDDKiA
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Poznaj praktyczne zastosowanie oraz porawną interpretację zapisów Wytycznych technicznych GDDKiA (WT-4:2010 i WT-5:2010) oraz katalogów nawierzchni (Katalog typowych nawierzchni sztywnych; Katalog nawierzchni podatnych i półsztywnych)

Czy swoją wiedzę potrafisz należycie wykorzystać

- przy prowadzeniu badań?

- przy stabilizacji gruntu cementem?

- przy projektowaniu mieszanki ze spoiwem?

- przy tworzeniu specyfikacji zamówienia i/lub nadzorze i odbiorze robót?

Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych - nowe metody
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Poznaj nowe metody projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Czy potrafisz je zastosować w praktyce ?

Czy wiesz z jakich dokumentów technicznych i programów możesz skorzystać ?

Nowy system Wytycznych Technicznych ZDW w Katowicach – obowiązujący od września 2017 r. SZKOLENIE POD PATRONATEM MERYTORYCZNYM ZDW KATOWICE
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Poznaj najnowszą wersję (czerwiec 2017) Wytycznych Technicznych ZDW w Katowicach.

Dowiedz się, jak prowadzić roboty i/lub nadzór i odbiory w oparciu o te dokumenty.

Dopytaj o nurtujace Cię szczegóły i interpretację - bezpośrednio członków zespołu, który dokonał opracowania wytycznych.

Technologie utrzymania i remontów nawierzchni dróg
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Poznaj technologie utrzymaniowe i remontowe dróg, które pozwolą na znaczne wydłużenie ich żywotności - w długim okresie to się zawsze opłaci. Naucz się diagnozować stan nawierzchni, aby odpowiednio dobrać i zastosować wlaściwą technologię utrzymaniową lub remontowa.

 Czy znasz wady i zalety poszczególnych rozwiązań ?

Znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w aspektach: techniczno-ekonomicznym oraz skuteczności prawidłowej organizacji ruchu i wpływu na komfort i bezpieczeństwo użytkowników dróg
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Poznaj zasady i przepisy dotyczace oznakowania pionowego dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zgłebiaj aspekty formalno-orgnizacyjne oraz techniczno-ekonomiczne poszczególnych rozwiązań.

Zwiększaj bezpieczeństwo ruchu drogowego w swoim rejonie, poprzez swiadome stosowanie poznanych rozwiazań.

Oznakowanie poziome dróg ze szczególnym/kompleksowym uwzględnieniem (również oznakowanie pionowe) przejść dla pieszych oraz dróg i ścieżek rowerowych
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Poznaj zasady i przepisy dotyczące oznakowania poziomego dróg.

Zgłębiaj aspekty formalno-prawne i techniczno-ekonomiczne poszczególnych rozwiazań.

Poświęć szczególną uwagę bezpieczeństwu "niechronionych uczestników ruchu" poprzez stosowne oznakowanie przejśc dla pieszych oraz dróg iścieżek rowerowych.

Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska w procesie inwestycyjnym. Aktualne uwarunkowania prawne, błędy i ich konsekwencje prawne i technologiczne
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Poznaj zasady prawidłowego określania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów.

Poznaj zasady tworzenia poprawnej dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inzynierskiej.

Praktyczne zasady stosowania znaków i sygnałów drogowych - obowiązujące od 1 lipca 2017 r.
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Poznaj najnowsze zmiany dotyczące znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Czy potrafisz je prawidłowo zastosować w praktyce ?

Analiza ekonomiczno-finansowa drogowych projektów inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Niezależnie czy reprezentujesz Zamawiającego, czy Wykonawcę, Twoje duże i małe decyzje mają istotny wpływ na finanse twojej organizacji. Poznaj narzędzia i metody analiz, dzięki którym bedziesz mógł podejmować trafniejsze decyzje finansowe w procesie planowania i budowy dróg. 

Czy potrafisz prawidłowo oceniać wartość pieniadza w czasie ?

Czy rozumiesz mechanizm przepływów pienieznych w inwestycjach drogowych ?

Czy potrafisz nanależycie uwzględnić ryzyko w projektach inwestycyjnych ?

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z zarządzaniem drogą i ruchem drogowym
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Poznaj szczegóły procedur zajmowania pasa drogowego.

Poznaj i poćwicz projektowanie czasowej organizacji ruchu drogowego.

Identyfikacja i eliminowanie miejsc niebezpiecznych na drodze - w praktyce
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Poznaj sposoby identyfikowania miejsc niebezpiecznych na drodze.

Zobacz jak można je eliminować - na etapie projektowania, budowy i eksploatacji drogi.

przećwicz swoje umiejetności podczas części praktycznej zajęć w terenie.

Podbudowy z mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE). Stabilizacja i wzmocnienie podłoża z zastosowaniem spoiw hydraulicznych
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Poznaj zasady stosowania mieszanek MCE w podbudowie dróg.

Zobacz jak efektywnie wykorzystać materiał ze zniszczonych nawierzchni asfaltowych.

Poznaj wady i zalety spoiw hydraulicznych używanych do stabilizacji i wzmacniania podłoża.

Badania polowe - teoria i praktyka
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Poznaj i poćwicz w praktyce metody badań polowych podłoża gruntowego

Problematyka zagęszczania i stabilizacji gruntów w budownictwie drogowym. Technologie i ich skuteczność. Zasady projektowania i wykonawstwa.
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Poznaj metody zagęszczania i stabilizacji gruntów.

Dobieraj optymalną technologię do danego rodzaju gruntu.

Geosyntetyki – optymalizacja zasad projektowania i wykonawstwa. Kryteria i zasady doboru geosyntetyków w zależności od rodzaju projektowanej konstrukcji z poprawnością ich doboru w aspekcie rzeczywistych parametrów warstw gruntowych.
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Poznaj zasady optymalnego doboru i stosowania geosyntetyków w konstrukcji dróg.

Dowiedz się jakich błedów należy unikać.

Zobacz jakie można znaleźć oszczędności.

Projektowanie i wbudowywanie mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE) – w świetle instrukcji GDDKiA oraz praktyki wykonawczej
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Poznaj zasady projektowania i wbudowywania mieszanek MCE.

Wyjaśnij wątpliwości bezpośrednio u autora instrukcji GDDKiA „Instrukcja projektowania i wbudowywania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE)”.

Skonfrontuj teorię z praktyką - ucz się z doświadczeń wykonawcy specjalizującego się w technologii MCE.

Zarządzanie pasem drogowym. Uprawnienia i obowiązki zarządców dróg w świetle najnowszego orzecznictwa i zmian w przepisach prawa
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Poznaj aktualne przepisy regulujące zarządzanie pasem drogowym.

Czy potrafisz właściwie zinterpretować i rozstrzygnąć wszystkie problemy formalne ?

Jeśli nie, przyjdź koniecznie i posłuchaj zdania prawnika - sędziego, który jako ekspert poprowadzi szkolenie.

Inwestycje drogowe – kluczowe problemy inwestora i wykonawcy w świetle znowelizowanego prawa budowlanego, Specustawy drogowej i aktów powiązanych
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Przez gąszcz przepisów prawa i procedur administracyjnych zwiazanych z budową dróg przeprowadzi Cię doświadczony prawnik, konsultant inwestycji drogowych. Poznaj praktyczną stronę ich stosowania!

Zajęcie pasa drogowego i nakładanie kar pieniężnych oraz wydawanie decyzji na lokalizację (budowę) lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej - praktyczne aspekty postępowania administracyjnego
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Czy potrafisz poprawnie stosować procedury postępowania adminstracyjnego dotyczące

- wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego ?

- nakładania kar za nieuprawnone zajęcie pasa drogowego ?

- wydawania decyzji na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej ?

Posłuchaj doswiadczonego prawnika jak skutecznie stosować i egzekwować obowiazujace przepisy.

Kolizyjność skrzyżowań i zasady organizacji ruchu ze szczegółnym uwzględnieniem skrzyżowań z ruchem po obwiedni wyspy środkowej
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Poznaj elementy geometrii i organizacji ruchu wpływające na poziom kolizyjności skrzyżowań.

Poznaj rozwiazania wpływające na zmniejszenie kolizyjności skrzyżowań.

Wprowadzaj w życie rozwiązania, które zwiększą bezpieczeństwo ruchu drogowego w twoim rejonie.

Istotne parametry dróg publicznych - po zmianach w "Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne" i w innych przepisach prawa
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Połącz uczestnictwo w szkoleniu z wizytą na Targach Autostrada w Kielcach!

Czy znasz aktualne Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne - po zmianach wprowadzonych w 2016 r. ?

Poznaj wpływ tych warunków na wymagane parametry techniczne dróg publicznych.

Zobacz przykłady oczekiwanych i możliwych rozwiązań.

Nowe i nietypowe mieszanki mineralno-asfaltowe
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Poznaj specyfikę i zastosowania rzadziej wykorzystywanych mieszanek mineralno-asfaltowych. Dowiedz się kiedy sięgnąć po nie i czego po nich można oczekiwać.

 Gdyby istniała mieszanka idealna, wszyscy by ją używali we wszelkich zastosowaniach. Poznaj różne i dobieraj z głową!

Aktualne problemy wykonawcze związane z projektowaniem, wykonaniem i odbiorem nawierzchni bitumicznych
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Zobacz z jakimi problemami w zakresie projektowania, wykonywania i odbioru nawierzchni bitumicznych najczęściej stykaja się drogowcy.

Poznaj metody jakimi eksperci radza sobie z nimi.

Reklamy w pasie i poza pasem drogowym w ujęciu najnowszego orzecznictwa sądowego i zmian w przepisach prawa
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Poznaj zasady umieszczania reklam w pasie drogowym po wprowadzeniu tzw. ustawy krajobrazowej.

Czy potrafisz właściwie zinterpretować i rozstrzygnąć wszystkie problemy formalne ?

Jeśli nie, przyjdź koniecznie i posłuchaj zdania prawnika - sędziego, który jako ekspert poprowadzi szkolenie.

« poprzednia 1 następna »