perspektywa ekspertów
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

inzynier

long-bridge-structure_443-19317450

 

 

 

 

 

Oferta szkoleń

Bezpieczeństwo ruchu drogowego - pionowe oznakowanie dróg, oraz wybrane urządzenia brd wpływające na eliminację zagrożeń w pasie drogowym - w ujęciu techniczno-ekonomicznym
Stryków, 04.06.2019 r.

Poznaj parametry oznakowania pionowego oraz urządzeń brd, które wpływaja na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Porównaj efekty funkcjonalne oraz ekonomiczne stosowanych rozwiązań.

Naucz się optymalnie dobierać rozwiązania do specyfiki konkretnego zadania i miejsca na drodze.

Zajęcie pasa drogowego i nakładanie kar pieniężnych oraz wydawanie decyzji na lokalizację (budowę) lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej - praktyczne aspekty postępowania administracyjnego
Warszawa, 04.10.2019 r.

Czy potrafisz poprawnie stosować procedury postępowania adminstracyjnego dotyczące

- wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego ?

- nakładania kar za nieuprawnone zajęcie pasa drogowego ?

- wydawania decyzji na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej ?

Posłuchaj doswiadczonego prawnika jak skutecznie stosować i egzekwować obowiazujace przepisy.

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych z oznakowaniem znakiem CE i znakiem budowlanym w świetle nowych przepisów - ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów stosowanych w drogownictwie oraz betonu towarowego
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj aktualne przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu budowlanych w drogownictwie.

Poznaj praktyczną interpretację przepisów.

Wyjaśnij wątpliwości u eksperta, który tworzył te przepisy .

Technologie utrzymania i remontów nawierzchni dróg
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj technologie utrzymaniowe i remontowe dróg, które pozwolą na znaczne wydłużenie ich żywotności - w długim okresie to się zawsze opłaci. Naucz się diagnozować stan nawierzchni, aby odpowiednio dobrać i zastosować wlaściwą technologię utrzymaniową lub remontowa.

 Czy znasz wady i zalety poszczególnych rozwiązań ?

Oznakowanie poziome dróg ze szczególnym/kompleksowym uwzględnieniem (również oznakowanie pionowe) przejść dla pieszych oraz dróg i ścieżek rowerowych
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj zasady i przepisy dotyczące oznakowania poziomego dróg.

Zgłębiaj aspekty formalno-prawne i techniczno-ekonomiczne poszczególnych rozwiazań.

Poświęć szczególną uwagę bezpieczeństwu "niechronionych uczestników ruchu" poprzez stosowne oznakowanie przejśc dla pieszych oraz dróg iścieżek rowerowych.

Reklamy w pasie i poza pasem drogowym w ujęciu najnowszego orzecznictwa sądowego i zmian w przepisach prawa
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Poznaj zasady umieszczania reklam w pasie drogowym po wprowadzeniu tzw. ustawy krajobrazowej.

Czy potrafisz właściwie zinterpretować i rozstrzygnąć wszystkie problemy formalne ?

Jeśli nie, przyjdź koniecznie i posłuchaj zdania prawnika - sędziego, który jako ekspert poprowadzi szkolenie.

Mieszanki mineralno-asfaltowe w teorii i praktyce. Kompleksowe podejście do projektowania, wykonywania i kontroli laboratoryjnej technologii asfaltowych
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj praktyczne aspekty pracy z mieszankami mineralno asfaltowymi, na różnych etapach ich tworzenia i wbudowywania.

Zamiast spierać się po fakcie, kto zawinił - laboratorium, czy "budowa", poznaj przyczyny najczęściej popełnianych błędów i ich skutki.

Naucz się, jak wystrzegać się tych błędów i jakie są najlepsze praktyki wykonawcze.

Zobacz jak wielkie znaczenie ma prawidłowa współpraca pomiędzy laboratorium, a innymi działami uczestniczącymi w przygotowaniu, realizacji i kontroli inwestycji drogowej o nawierzchni asfaltowej.

Układanie i zagęszczanie mieszanek mineralno-asfaltowych
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj zasady prawidłowego układania i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Zobacz jakich błędów musisz się wystrzegać i jakie mogą powodować konsekwencje.

Ucz się się metod stosowanych przez doświadczonych praktyków.

Wzmacnianie podłoża gruntowego i nasypów w budownictwie drogowym – metody powierzchniowe i wgłębne. Zastosowanie drenażu pionowego, geosyntetyków oraz kolumn.
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj powierzchniowe i głębinowe metody wzmacniania podłoża gruntowego w robotach drogowych.

Zwróć uwagę na problemy powstające przy konstruowaniu nasypów.

Stosuj prawidłowo drenaż pionowy.

Czy wiesz kiedy i jakie geosyntetyki należy zastosować?

Czy potrafisz odpowiednio dobrać rodzaj kolumn przy wzmocnieniach wgłębnych?

Identyfikacja i eliminowanie miejsc niebezpiecznych na drodze - w praktyce
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Poznaj sposoby identyfikowania miejsc niebezpiecznych na drodze.

Zobacz jak można je eliminować - na etapie projektowania, budowy i eksploatacji drogi.

przećwicz swoje umiejetności podczas części praktycznej zajęć w terenie.

Kolizyjność skrzyżowań i zasady organizacji ruchu ze szczegółnym uwzględnieniem skrzyżowań z ruchem po obwiedni wyspy środkowej
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Poznaj elementy geometrii i organizacji ruchu wpływające na poziom kolizyjności skrzyżowań.

Poznaj rozwiazania wpływające na zmniejszenie kolizyjności skrzyżowań.

Wprowadzaj w życie rozwiązania, które zwiększą bezpieczeństwo ruchu drogowego w twoim rejonie.

Praktyczne zasady stosowania znaków i sygnałów drogowych - obowiązujące od 1 lipca 2017 r.
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Poznaj najnowsze zmiany dotyczące znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Czy potrafisz je prawidłowo zastosować w praktyce ?

Nowa instrukcja odbiorowa GDDKiA: DP-T 14 z dnia 30.03.2017 r. Jak naliczać potrącenia i jak prawidłowo prowadzić roboty drogowe, aby uniknąć potrąceń
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj sposoby oceny jakości robót drogowych stosowanych przez GDDKiA od dnia 30.03.2017 r.

Poznaj mechanizm naliczania potrąceń.

Zobacz ile to kosztuje.

upewnij się, jak prawidłowo prowadzić roboty drogowe, aby uniknać potrąceń.

Zarządzanie pasem drogowym. Uprawnienia i obowiązki zarządców dróg w świetle najnowszego orzecznictwa i zmian w przepisach prawa
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Poznaj aktualne przepisy regulujące zarządzanie pasem drogowym.

Czy potrafisz właściwie zinterpretować i rozstrzygnąć wszystkie problemy formalne ?

Jeśli nie, przyjdź koniecznie i posłuchaj zdania prawnika - sędziego, który jako ekspert poprowadzi szkolenie.

Warstwy konstrukcyjne i wzmocnione podłoże nawierzchni drogowych: z kruszywa, kruszywa ze spoiwem hydraulicznym oraz gruntu stabilizowanego cementem w świetle aktualnych norm i przepisów technicznych GDDKiA oraz nowych przepisów prawa dotyczących wyrobów budowlanych
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj praktyczne zastosowanie oraz porawną interpretację zapisów Wytycznych technicznych GDDKiA (WT-4:2010 i WT-5:2010) oraz katalogów nawierzchni (Katalog typowych nawierzchni sztywnych; Katalog nawierzchni podatnych i półsztywnych)

Czy swoją wiedzę potrafisz należycie wykorzystać

- przy prowadzeniu badań?

- przy stabilizacji gruntu cementem?

- przy projektowaniu mieszanki ze spoiwem?

- przy tworzeniu specyfikacji zamówienia i/lub nadzorze i odbiorze robót?

Układanie nawierzchni betonowych dróg - zastosowanie technologii ciągłego wylewania betonu (metoda ślizgowa)
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj praktyczne aspekty układania nawierzchni betonowej dróg - w technologii ciągłego wylewania betonu.

Przyjżyj się najczęściej popełnianym błedom i zobacz jak je unikać.

Poznaj nowości technologiczne w nawierzchniach betonowych.

Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych - nowe metody
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj nowe metody projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Czy potrafisz je zastosować w praktyce ?

Czy wiesz z jakich dokumentów technicznych i programów możesz skorzystać ?

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych - Zasady, interpretacja, stosowanie - POLECAMY !
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj zapisy Katalogu oraz ich interpretację bezpośrednio od zespołu jego twórców.

Zapytaj o szczegóły, które budziły Twoje wątpliwości.

Czy wiesz jak i kiedy praktycznie stosować Katalog, a kiedy siegnąc po inne metody projektowania i budowy dróg ?

Nowy system Wytycznych Technicznych ZDW w Katowicach – obowiązujący od września 2017 r. SZKOLENIE POD PATRONATEM MERYTORYCZNYM ZDW KATOWICE
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj najnowszą wersję (czerwiec 2017) Wytycznych Technicznych ZDW w Katowicach.

Dowiedz się, jak prowadzić roboty i/lub nadzór i odbiory w oparciu o te dokumenty.

Dopytaj o nurtujace Cię szczegóły i interpretację - bezpośrednio członków zespołu, który dokonał opracowania wytycznych.

Odpowiedzialność uczestników inwestycji budowlanych - ze szczególnym uwzględnieniem ostatnio dokonanych zmian w zakresie rozpoznawania podłoży, obliczania nośności i stateczności konstrukcji
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj praktyczne aspekty odpowiedzialności prawnej osób zaangażowanych w proces inwestycyjno-budowlany.

Zapoznaj sie ze szczegółowymi zagadnieniami geotechnicznymi -  pod kątem badania podłoża, dokumentowania i obliczeń konstrukcyjnych.

Mieszanki mineralno-asfaltowe o nieciągłym uziarnienu
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj specyfikę mieszanek mineralno-asfaltowych - od klasycznego SMA, po specjalne mieszanki do nawierzchi cienkich, jednowarstwowych, czy redukujących hałas.

Poznaj wady i zalety poszczególnych mieszanek, abywłaściwie je dobierać do specyfiki danej inwestycji drogowej.

Czy wiesz, co trzeba szczególnie uwzględnić przy projektowaniu, co przy wykonaniu, a co przy kontroli i odbiorze?

Drogowe roboty ziemne ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznania podłoża i odwodnienia oraz robót na gruntach słabych i wysadzinowych
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj zasady rozpoznawania gruntów pod konstrukcje drogowe.

Zobacz jak radzić sobie z robotami ziemnymi na gruntach słabych i wysadzinowych.

Poznaj skuteczne metody odwonienia pasa drogowego i skarp.

Projektowanie i wbudowywanie mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE) – w świetle instrukcji GDDKiA oraz praktyki wykonawczej
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj zasady projektowania i wbudowywania mieszanek MCE.

Wyjaśnij wątpliwości bezpośrednio u autora instrukcji GDDKiA „Instrukcja projektowania i wbudowywania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE)”.

Nawierzchnie długowieczne - od koncepcji do realizacji
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Poznaj koncepcję, właściwości i zasady stosowania nawierzchni długowiecznych (perpetual pavements).

Dowiedz się jak dobierać materiały, aby uzyskać optymalny efekt.

Zobacz jak można przedłużyć okres eksploatacji nawierzchni, zachowując ja w dobrym stanie.

Techniczno-ekonomiczne aspekty stosowania urządzeń brd oraz inżynierskich środków eliminacji zagrożeń w pasie drogowym. Wpływ wybranych rozwiązań na bezpieczeństwo użytkowników ruchu
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Poznaj zasady i przepisy dotyczące stosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz inżynierskich środków eliminacji zagrożeń w ruchu drogowym.

Zgłebiaj aspekty formalno-orgnizacyjne oraz techniczno-ekonomiczne poszczególnych rozwiązań.

Zwiększaj bezpieczeństwo ruchu drogowego w swoim rejonie, poprzez swiadome stosowanie poznanych rozwiazań.

Analiza ekonomiczno-finansowa drogowych projektów inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Niezależnie czy reprezentujesz Zamawiającego, czy Wykonawcę, Twoje duże i małe decyzje mają istotny wpływ na finanse twojej organizacji. Poznaj narzędzia i metody analiz, dzięki którym bedziesz mógł podejmować trafniejsze decyzje finansowe w procesie planowania i budowy dróg. 

Czy potrafisz prawidłowo oceniać wartość pieniadza w czasie ?

Czy rozumiesz mechanizm przepływów pienieznych w inwestycjach drogowych ?

Czy potrafisz nanależycie uwzględnić ryzyko w projektach inwestycyjnych ?

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z zarządzaniem drogą i ruchem drogowym
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Poznaj szczegóły procedur zajmowania pasa drogowego.

Poznaj i poćwicz projektowanie czasowej organizacji ruchu drogowego.

Ustalanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów. Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska w procesie inwestycyjnym.
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Poznaj zasady prawidłowego określania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów.

Poznaj zasady tworzenia poprawnej dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inzynierskiej.

Zobacz, czym skutkują błędy w badaniach geotechnicznych i dokumentowaniua.

Badania polowe - teoria i praktyka
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj i poćwicz w praktyce metody badań polowych podłoża gruntowego

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych - Zasady, interpretacja, stosowanie, POLECAMY !
prosimy przesyłać zapytania o kolejny termin

Patronat merytoryczny nad szkoleniem objęło:

SPC_logotyp_CMYK_01

Poznaj zapisy Katalogu oraz ich interpretację bezpośrednio od zespołu jego twórców.

Zapytaj o szczegóły, które budziły Twoje wątpliwości.

Czy wiesz jak i kiedy praktycznie stosować Katalog, a kiedy siegnąc po inne metody projektowania i budowy dróg ?

« poprzednia 1 2 następna »