perspektywa ekspertów
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

inzynier

long-bridge-structure_443-19317450

 

 

 

 

 

Oferta szkoleń

Projektowanie i wbudowywanie mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE) – w świetle instrukcji GDDKiA oraz praktyki wykonawczej
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj zasady projektowania i wbudowywania mieszanek MCE.

Wyjaśnij wątpliwości bezpośrednio u autora instrukcji GDDKiA „Instrukcja projektowania i wbudowywania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE)”.

Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra Infrastruktury: WR-D 63 – rekomendacja z dnia 18.07.2022 r. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych części dróg - Zasady, interpretacja, stosowanie
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj zapisy Katalogu oraz ich interpretację bezpośrednio od jednego z jego twórców.

Zapytaj o szczegóły, które budziły Twoje wątpliwości.

Czy wiesz jak i kiedy praktycznie stosować Katalog, a kiedy siegnąc po inne metody projektowania i budowy dróg ?

Roboty dodatkowe wynikające z odmiennych warunków podłoża – analiza przypadków
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj przepisy regulujące problem robót dodatkowych wynikających z odmiennych warunków gruntowych.

Dowiedz się, jak minimalizować ryzyko wystąpienia robót ddodatkowych.

Czy wiesz komu i jakie roszczenia przysługują w przypadku wystapienia robót dodatkowych?

Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych - Nowa edycja
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj nowe metody projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Czy potrafisz je zastosować w praktyce ?

Czy wiesz z jakich dokumentów technicznych i programów możesz skorzystać ?

Warsztaty „Diagnostyka przedremontowa – ocena stanu nawierzchni metodą wizualną i wnioskowanie o możliwych technologiach naprawy”
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poćwicz na przykładach ocenę stanu nawierzchni, oceń przyczyny uszkodzeń i dobierz odpowiednio dopasowana technologię remontu.

Oświetlenie dróg i ulic, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych - aspekty techniczno-ekonomiczne oraz wpływ na bezpieczeństwo i komfort ruchu drogowego
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj unijne i krajowe przepisy dotyczące oświetlenia dróg i ulic.

Zobacz dobre i złe przykłady stosowanych rozwiązań.

Poznaj wzorce i standardy projektowania oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowane przez Ministerstwo Infrastruktury WR-D-41-4 i WR-D-72-1 oraz WR-D-72-2.

Zobacz jak różne rozwiązania wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz efektywność energetyczną i ekologię.

Drogowe roboty ziemne ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznania podłoża i odwodnienia oraz robót na gruntach słabych i wysadzinowych
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj zasady rozpoznawania gruntów pod konstrukcje drogowe.

Zobacz jak radzić sobie z robotami ziemnymi na gruntach słabych i wysadzinowych.

Poznaj skuteczne metody odwonienia pasa drogowego i skarp.

Układanie i zagęszczanie mieszanek mineralno-asfaltowych
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj zasady prawidłowego układania i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Zobacz jakich błędów musisz się wystrzegać i jakie mogą powodować konsekwencje.

Ucz się się metod stosowanych przez doświadczonych praktyków.

Technologie utrzymania i remontów nawierzchni dróg
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj technologie utrzymaniowe i remontowe dróg, które pozwolą na znaczne wydłużenie ich żywotności - w długim okresie to się zawsze opłaci. Naucz się diagnozować stan nawierzchni, aby odpowiednio dobrać i zastosować wlaściwą technologię utrzymaniową lub remontowa.

 Czy znasz wady i zalety poszczególnych rozwiązań ?

Dodatki i domieszki do mieszanek mineralno-asfaltowych - w świetle wymagań obowiązujących przepisów
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj przepisy dotyczące stosowania i wprowadzania do obrotu dodatków i domieszek do mma.

Czy znasz główne produkty dostepne na rynku i ich właściwości?

Zrozum konsekwencje związane z uznaniem, lub nie, domieszek za wyrób budowlany.

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - prawo, procedury i praktyka stosowania.
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Grupą dla której szkolenie może okazać się niezwykle przydatne są projektanci budownictwa drogowego i organy uzgadniające projekty budowlane, którzy wielokrotnie borykają się z problemami natury prawnej i praktycznej w uzgadnianiu drogowych projektów budowlanych po zmianach wprowadzonych 21 września 2022 roku do polskiego systemu prawnego.

Szkolenie jest w szczególności dedykowane dla pracowników zarządców dróg publicznych, którzy wnioskują w trybie specustawy drogowej ZRID o przebudowę lub budowę nowej drogi publicznej.

Mieszanki mineralno-asfaltowe o nieciągłym uziarnienu
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj specyfikę mieszanek mineralno-asfaltowych - od klasycznego SMA, po specjalne mieszanki do nawierzchi cienkich, jednowarstwowych, czy redukujących hałas.

Poznaj wady i zalety poszczególnych mieszanek, abywłaściwie je dobierać do specyfiki danej inwestycji drogowej.

Czy wiesz, co trzeba szczególnie uwzględnić przy projektowaniu, co przy wykonaniu, a co przy kontroli i odbiorze?

Nowelizacja warunków techniczno-budowlanych dla dróg publicznych, ustawy o drogach publicznych i ustawy Prawo o ruchu drogowym – prawo, projektowanie i praktyka stosowania
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Jak zmiany w Warunkach technicznych wpłynęły na projektowanie dróg oraz zarządzanie drogami publicznymi?

Poznaj praktyczne implikacje dla pracy projektanta i zarządcy drogi.

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych z oznakowaniem znakiem CE i znakiem budowlanym w świetle aktualnych i planowanych przepisów - ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów stosowanych w drogownictwie oraz betonu towarowego
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj aktualne przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych w drogownictwie.

Poznaj praktyczną interpretację przepisów.

Uwzględnij zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r.

Wyjaśnij wątpliwości u eksperta, który tworzył te przepisy .

Recykling w budownictwie drogowym – destrukt asfaltowy i betonowy, klasyfikacja, możliwości zastosowania, wytyczne projektów RID - aktualny stan prawny po ostatnich zmianach
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj aspekty formalno-prawne oraz przktyczne zasady i metody zagospodarowania destruktu asfaltowego i betonowego w robotach drogowych.

Złączenia międzywarstwowe - niezbędne technologie wydłużające okres eksploatacji drogi
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Czy wiesz jak bardzo złączenia międzywarstwowe wpływaja na trwałość i parametry konstrukcji drogi?

Poznaj najczęściej popełniane błędy oraz dobre praktyki wykonawcze.

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń . Przepisy i badania. PN-EN 13043 i wybrane krajowe dokumenty aplikacyjne
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj szczegółowo wymagania dla kruszyw drogowych i metody ich badania.

Naucz sie prawidłowo interpretować wyniki badań.

Oznakowanie poziome i pionowe dróg, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych - aspekty techniczno-ekonomiczne oraz wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj zasady i przepisy dotyczące oznakowania poziomego i pionowego dróg.

Zgłębiaj aspekty formalno-prawne i techniczno-ekonomiczne poszczególnych rozwiazań.

Poświęć szczególną uwagę bezpieczeństwu "niechronionych uczestników ruchu" poprzez stosowne oznakowanie i zabezpieczenie przejśc dla pieszych

Mieszanki mineralno-asfaltowe w teorii i praktyce. Kompleksowe podejście do projektowania, wykonywania i kontroli laboratoryjnej technologii asfaltowych
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj praktyczne aspekty pracy z mieszankami mineralno asfaltowymi, na różnych etapach ich tworzenia i wbudowywania.

Zamiast spierać się po fakcie, kto zawinił - laboratorium, czy "budowa", poznaj przyczyny najczęściej popełnianych błędów i ich skutki.

Naucz się, jak wystrzegać się tych błędów i jakie są najlepsze praktyki wykonawcze.

Zobacz jak wielkie znaczenie ma prawidłowa współpraca pomiędzy laboratorium, a innymi działami uczestniczącymi w przygotowaniu, realizacji i kontroli inwestycji drogowej o nawierzchni asfaltowej.

Wzmacnianie podłoża gruntowego i nasypów w budownictwie drogowym – metody powierzchniowe i wgłębne. Zastosowanie drenażu pionowego, geosyntetyków oraz kolumn.
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj powierzchniowe i głębinowe metody wzmacniania podłoża gruntowego w robotach drogowych.

Zwróć uwagę na problemy powstające przy konstruowaniu nasypów.

Stosuj prawidłowo drenaż pionowy.

Czy wiesz kiedy i jakie geosyntetyki należy zastosować?

Czy potrafisz odpowiednio dobrać rodzaj kolumn przy wzmocnieniach wgłębnych?

Organizacja ruchu drogowego – zagadnienia specjalistyczne. Nadzór w zarządzaniu ruchem, zatwierdzanie organizacji ruchu, inicjatorzy i ewidencja organizacji ruchu drogowego
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Zgłębiaj szczegółowo zaawansowane zagadnienia organizacji ruchu drogowego!

Badania polowe - teoria i praktyka
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj i poćwicz w praktyce metody badań polowych podłoża gruntowego

Podstawowe badania mieszanek betonowych – teoria i praktyka
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj i poćwicz w praktyce metody badań mieszanek betonowych.

Czasowa organizacja ruchu drogowego – aspekty techniczno-ekonomiczne praktycznego stosowania oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń BRD
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Czy znasz urządzenia BRD pozwalające na zabezpieczanie czasowej organizacji ruchu?

Czy wiesz jak optymalnie dobrać parametry techniczne oznakowania tymczasowego?

Czy wiesz jak chronić osoby pracujące przy pracach remontowych i/lub utrzymaniowych na drodze?

Instrukcja odbiorowa GDDKiA: DP-T 14 z dnia 21.05.2020 r. Jak naliczać potrącenia i jak prawidłowo prowadzić roboty drogowe, aby uniknąć potrąceń
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj sposoby oceny jakości robót drogowych stosowanych przez GDDKiA od dnia 21.05.2020 r.

Poznaj mechanizm naliczania potrąceń.

Zobacz ile to kosztuje.

upewnij się, jak prawidłowo prowadzić roboty drogowe, aby uniknać potrąceń.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych - Zasady, interpretacja, stosowanie - POLECAMY !
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj zapisy Katalogu oraz ich interpretację bezpośrednio od zespołu jego twórców.

Zapytaj o szczegóły, które budziły Twoje wątpliwości.

Czy wiesz jak i kiedy praktycznie stosować Katalog, a kiedy siegnąc po inne metody projektowania i budowy dróg ?

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Optymalizacja doboru i zastosowania – aspekty techniczno-ekonomiczno-prawne
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Poznaj parametry urządzeń brd, które wpływaja na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Porównaj efekty funkcjonalne oraz ekonomiczne stosowanych rozwiązań.

Naucz się optymalnie dobierać rozwiązania do specyfiki konkretnego zadania i miejsca na drodze.

Przejścia dla pieszych oraz infrastruktura dla rowerzystów – oznakowanie, oświetlenie, urządzenia BRD
prosimy przesyłać zapytania o nowy termin

Rozpoznawaj zagrożenia w ruchu pieszych i rowerzystów.

Poznaj zasady realizacji przeglądów dróg w porze dziennej i po zmierzchu.

Zwiększak kompleksowo bezpieczeństwo "niechronionych uczestników ruchu drogowego" poprzez poprawę oznakowania, oświetlenia i stosowanie urządzeń BRD.

« poprzednia 1 2 3 następna »