perspektywa ekspertów
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

inzynier

long-bridge-structure_443-19317450

 

 

 

 

 

Układanie i zagęszczanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami układania i zagęszczania mieszanek MMA – zgodnie z wymaganiami technicznymi i najlepszą praktyką wykonawczą. Zaprezentowanie wzorcowej technologii wraz z omówieniem najczęściej popełnianych błędów ma szczególne znaczenie dla wykonawców, gdyż nawet drobny błąd może spowodować wadliwe wykonanie nawierzchni (ze wszystkimi tego konsekwencjami). Zatem szkolenie tego typu jest zalecane jako okresowe, nawet dla pracowników posiadających już stosowne doświadczenie.

 

Dokumenty do pobrania: 

rezerwacja wstępna / zapytanie o termin

(*)
(*)
(*) - pola wymagane