perspektywa ekspertów
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

inzynier

long-bridge-structure_443-19317450

 

 

 

 

 

Oznakowanie poziome i pionowe dróg, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych - aspekty techniczno-ekonomiczne oraz wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aspektami formalno-prawnymi oraz techniczno-ekonomicznymi oznakowania poziomego i pionowego dróg. Szczególny nacisk położony będzie na zwiększenie bezpieczeństwa „niechronionych uczestników ruchu” poprzez właściwe oznakowanie przejść dla pieszych. Analiza technicznych rozwiązań wraz z ich stroną finansową pozwoli uczestnikom optymalnie dobierać poszczególne rozwiązania do konkretnych zastosowań na drodze.

Dokumenty do pobrania: 

rezerwacja wstępna / zapytanie o termin

(*)
(*)
(*) - pola wymagane