perspektywa ekspertów
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

inzynier

long-bridge-structure_443-19317450

 

 

 

 

 

Drogowe roboty ziemne ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznania podłoża i odwodnienia oraz robót na gruntach słabych i wysadzinowych

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi aspektami drogowych robót ziemnych. Podstawą do prowadzenia robót ziemnych (a następnie wszystkich kolejnych etapów budowy dróg i obiektów drogowych) jest prawidłowe rozpoznanie podłoża gruntowego. W dalszej części szkolenia uwaga będzie skupiona na głównych problemach, jakie napotyka się w robotach ziemnych – woda oraz grunty słabe i wysadzinowe. Projektant-wykonawca podzieli się wiedzą i doświadczeniami, jak radzić sobie w praktyce z tymi problemami.

 Dokumenty do pobrania: 

rezerwacja wstępna / zapytanie o termin

(*)
(*)
(*) - pola wymagane