perspektywa ekspertów
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

inzynier

long-bridge-structure_443-19317450

 

 

 

 

 

Wzmacnianie podłoża gruntowego i nasypów w budownictwie drogowym – metody powierzchniowe i wgłębne. Zastosowanie drenażu pionowego, geosyntetyków oraz kolumn.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi metodami wzmacniania podłoża gruntowego    w robotach drogowych – stosowanie drenażu pionowego, geosyntetyków oraz różne rodzaje kolumn. Szczególna uwaga zostanie poświęcona nasypom i problemom z ich należytym wzmocnieniem, nośnością i statecznością. Projektant-wykonawca podzieli się wiedzą i doświadczeniami, jak radzić sobie w praktyce z tymi problemami.

 Dokumenty do pobrania: 

rezerwacja wstępna / zapytanie o termin

(*)
(*)
(*) - pola wymagane