perspektywa ekspertów
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

inzynier

long-bridge-structure_443-19317450

 

 

 

 

 

Inwestycje drogowe – kluczowe problemy inwestora i wykonawcy w świetle znowelizowanego prawa budowlanego, Specustawy drogowej i aktów powiązanych

Celem szkolenia jest omówienie zmian przepisów prawnych po nowelizacji ustaw, w odniesieniu do inwestycji drogowych: Ustawa Prawo budowlane,  Specustawa drogowa (Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych), Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku      i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz powiązane z nimi akty wykonawcze. Stosowanie wyżej wymienionych zmian w praktyce inwestycji drogowych. Obowiązki uczestników procesu budowlanego - projektanta, inspektora nadzoru, inwestora, wykonawcy i kierownika budowy – z punktu widzenia aktualnie obowiązującego prawa i praktyki procedur administracyjnych. Zwrócona też będzie uwaga na najczęściej spotykane błędy na etapach przygotowania, realizacji i rozliczania inwestycji. Zostaną również omówione studia przypadków wraz z analizą i interpretacją.

 

Dokumenty do pobrania: 

rezerwacja wstępna / zapytanie o termin

(*)
(*)

Zgoda na przetwarzanie danych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Perspektywa Ekspertów Centrum Szkoleń Jarosław Nowacki z siedzibą przy ul. Ekologiczna 8 lok. 8, 02-798-Warszawa, NIP: 951-133-58-06, REGON: 362169419, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wstępnej na udział w szkoleniu, zapytanie o termin szkolenia i kontakt zwrotny do mnie. Moja zgoda jest dobrowolna oraz niezbędna w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Perspektywa Ekspertów Centrum Szkoleń Jarosław Nowacki z siedzibą przy ul. Ekologiczna 8 lok. 8, 02-798-Warszawa, NIP: 951-133-58-06, REGON: 362169419. Pamiętaj,że posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rekrutacji wstępnej na udział w szkoleniu, zapytanie o termin szkolenia i kontakt zwrotny do Ciebie. Zawsze masz prawo wniesienia skargi gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)."

(*) - pola wymagane